Om oss och kontakt

 

Om oss

Vi som står bakom Fröken Lo heter Catarina Kylberg och Lotta Grönholm och är båda lärare med lång erfarenhet av arbete på låg- och mellanstadiet. Vi är också föräldrar till barn i skolåldern.

 

En anledning till att vi skapat Berättartavlan är att en så viktig del av läs-och skrivinlärningen görs hemma, långt innan barnet börjar skolan. Därför är det värdefullt att vi vuxna är medvetna om hur vi på bästa sätt kan stimulera och uppmuntra till språkutveckling i vardagen.

 

Det är Catarina som målar tavlorna och har gjort övriga illustrationer och foton här på hemsidan.

 

 

info@frokenlo.se

 

Lotta Grönholm

lotta@frokenlo.se

tel. 0702 295 384

 

Catarina Kylberg

catarina@frokenlo.se

tel. 0702 505 461

 

 

 

 

 

 

 

© Catarina Kylberg Lotta Grönholm 2015